KÖP- & ANVÄNDARVILLKOR

Uppdaterad 25e mars, 2021

Denna webbplats ägs av Hejpack AB, org. nr 559098-7979, (”Vegobox”). De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det köpeavtal som du som konsument sluter med Vegobox. För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köp på Vegobox.com.

Priser och avgifter

1.1 De priser som anges på Vegobox.com anges inklusive mervärdesskatt (moms). Särskilda avgifter kan tillkomma för outlösta paket. Bor du i Norge eller utanför EU är det du som ansvarar för och betalar tullavgifter och skatter. Vegobox ansvarar ej för eventuell moms, skatt och tullavgifter utanför EU, vid frågor om dessa kontakta tullverket i det land du är bosatt.

Priset för en Prenumeration består vanligen av en återkommande periodisk avgift (t.ex. en månadsavgift eller kvartalsavgift).

Uppsägning och automatisk förlängning

2.1 Både du och vi får, utan angivande av skäl, säga upp en månatlig eller 3 månaders (kvartals) prenumeration till upphörande före utgången av den då gällande prenumerationsperioden. Om den månatliga eller 3 månaders prenumerationen inte avslutas inom denna tid förnyas den automatiskt med samma löptid som tidigare, dvs. en ny prenumerationsperiod om månatlig eller 3 månader. Löpande prenumerationer kan sägas upp när som helst med en månads uppsägningstid.

2.2 Du säger upp Prenumerationen på Ditt konto. Du får sedan en bekräftelse skickad till din e-postadress. Din prenumeration måste avslutas senast den 14:e i månaden om du inte vill ha nästkommande månadsbox (om du lägger din första månatliga beställning mellan den 8:e och 16:e i månaden skickas boxen omgående och prenumerationen förnyas den 10 dagar senare inför nästa utskick så att du inte missar nästa box, därefter förnyas prenumerationen den 15:e i månaden).

Genom Prenumerationen förbinder du dig att betala den periodiska avgiften fram till Prenumerationens upphörande. Utebliven betalning är inte detsamma som uppsägning av prenumeration.

2.3 Den första periodiska avgiften utgår i samband med din ansökan om Prenumeration och efterkommande avgifter utgår vanligtvis den 15:e varje kalendermånad eller var tredje månad. Vid prenumerationer på 3 månader utgår avgiften vid ansökan av prenumeration. Om 3 månaders prenumerationen inte avslutas inom avtalad tid så förlängs den med samma löptid, dvs ytterligare 3 månader.

Om debiteringen på din prenumeration misslyckas vid förnyelsedatumet den 15:e försöker vårt betalsystem att dra summan på nytt en gång om dagen i efterföljande 10 dagar.

2.4 Om du inte säger upp Prenumerationen i enlighet med 2.2 förlängs Prenumerationen automatiskt till det då gällande ordinarie priset för aktuell Prenumeration (exklusive eventuella rabatter).

Upprättande av avtal om köp

3.1 Vegobox varor beställs via vegobox.com. Avtal om köp upprättas då din beställning har bekräftats av via e-post till den e-postadress som du angivit vid beställningen. Genom beställningen accepterar du dessa Villkor. Du får ansöka om Prenumeration bara om du är minst 18 år.

Betalning

4.1 Vegobox är SSL-certifierade vilket gör det enkelt och säkert att beställa vår produkter. Du betalar med ditt betal/kreditkort.

4.2 Betalning ska ske genom kredit- eller betalkort (Visa eller Mastercard) eller PayPal. Du godkänner att vi får debitera de periodiska avgifterna från ditt kredit, betalkort eller PayPal-konto utan ytterligare godkännande fram till dess du byter betalningssätt och/eller uppdaterar dina betalningsuppgifter via ditt konto på Webbplatsen.

Kortbetalning

5.1 Kortbetalning kan ske med Visa & MasterCard. Kortnummer, kortets giltighetstid, CVC-kod samt för vissa kort även 3D Secure-koden ska anges. Vid kortbetalning använder Vegobox kryptering för att säkerställa tryggheten i samband med kortköp.

Leverans

6.1 Efter ingången Prenumeration kommer en Box att levereras en gång varje kalendermånad. Beroende på när under kalendermånaden din ansökan om Prenumeration inkommit, kommer den första Produkten att levereras under samma kalendermånad eller nästa (läs punkt 6.3).

6.2 Vegobox.com använder fraktalternativet Varubrev, där varorna skickas till brevlådan eller närmaste utlämningsställe för Posten (om boxen inte får plats i brevlådan). När paketet finns för uthämtning skickas ett sms-avi med information om löpnummer och pinkod till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen, alternativt ett email till e-postadressen som angivits.

6.3 Vegobox administrerar och skickar paketen mellan den 5:e och 10:e av varje månad (om du lägger din första månatliga beställning mellan den 8:e och 16:e i månaden skickas boxen omgående och prenumerationen förnyas den 10 dagar senare inför nästa utskick så att du inte missar nästa box, läs mer om detta på punkt 2.2). Om en försändelse mot förmodan blir försenad kommer du kontaktas av kundtjänst. Givetvis har du då också alltid rätt att häva köpet. Detta omfamnar de fall då Vegobox ej kunnat administrera varan i tid, men ej i de fall då tredjepart Posten eller DHL orsakat förseningen.

6.4 Om en Box mot förmodan tar slut förbehåller vi oss rätten att inte leverera någon Box den aktuella kalendermånaden. Det kommer i så fall inte heller att utgå någon avgift för den månaden.

Outlösta Paket/Försändelser

7.1 Paket som inte har hämtats ut inom sju (7) dagar återsänds till Vegobox.com. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten. I de fall din box levereras till ett utlämningsställe har du ansvar för att hämta ut boxen samt att se till att Vegobox har korrekta kontaktuppgifter till dig. I de fall din box levereras till din brevlåda har du ansvar för att Vegobox har korrekta adressuppgifter till dig, så att boxen kan levereras.

Om din box returneras pga av att du inte har fått ett avi om att den finns där måste du aktivt kontakta Vegobox för att få boxen utskickad på nytt. Skulle vi inte höra från dig inom 60 dagar från det att vi har fått boxen i retur till oss kommer du inte att få den ej uthämtade boxen utskickad på nytt. I sådant fall anses köpet av denna specifika box hävt och du kommer att bli ersättningsskyldig för de kostnader som har uppstått på grund av att boxen inte hämtats ut, vilka uppgår till kostnaden för boxen.

Ångerrätt

8.1 Eftersom Vegobox Snackbox innehåller livsmedel har du som kund, enligt 2 kap. 1 § 7p. Lag (2005:56) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, ingen ångerrätt.

Reklamation

9.1 Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Vegobox eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som Vegobox har givit, kan varan returneras.

9.2 Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Vegobox ska göras inom skälig tid, dock senast inom en månad. Du står själv för returfrakten tillbaka till oss.

9.3 Om du löst in en rabattkod och Vegobox utfärdar en återbetalning räknas rabattkoden in i återbetalningen dividerat på antalet boxar som dragits och hur många du får tillbaka (exempel: på en kvartalsprenumeration á 537kr med 40kr rabatt är eventuell återbetalning per box 165kr).

Retur

10.1 Vid retur står du för risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning. Det är viktigt att ytteremballage används och försluts på ett sätt så att innehållet inte riskerar att förstöras.

10.2 Förseglingen får inte vara bruten, varor med bruten försegling kan inte returneras. Returer kan inte skickas mot Postförskott/Efterkrav. Du står själv för returfrakten tillbaka till oss. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom trettio (30) dagar från det att Vegobox tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto, ej kontant.

10.3 För att möjliggöra en eventuell retur behöver du kunna påvisa köp och Vegobox rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp. För information eller hjälp kontakta Vegobox kundtjänst.

Transportskador

11.1 Vegobox ansvarar för varor som skadats eller kommer bort under leverans till dig. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid, dock senast inom en månad. Vid mottagande av försändelsen är det därför viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Vegobox rekommenderar att du anmäler en eventuell transportskada direkt på plats hos utlämningsombudet och därefter kontaktar Vegobox kundtjänst.

Force Majeure

12.1 I händelse av omständigheter som står utanför Vegobox skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Vegobox rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Personuppgifter

13.1 Vegobox ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med Vegobox samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Vegobox eller partners till Vegobox. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden. Läs mer om vår Integritetspolicy här.

Produktinformation

14.1 Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus förbehåller sig Vegobox att korrigera detta i efterhand. Om varan utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig är Vegobox inte skyldiga att tillhandahålla varan men kan föreslå en alternativ vara. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Omdömen

15.1 Genom att lämna omdömen kring produkter på Vegobox ger du också Vegobox rätten att publicera dem på online samt i andra kanaler och medier.

Förbehåll

16.1 Innehållet på webbplatsen såsom till exempel text, bilder, ljudfiler, videofiler och sättet som sådana texter, bilder och filer är arrangerade på webbplatsen kan omfattas av upphovsrätt eller annat immaterialrättsligt skydd.

Inga garantier och ansvarsbegränsning

16.2 All information (inklusive men inte begränsat till priser, specifikationer och information om produkter tillhandahålls endast för informationsändamål och informationen tillhandahålls i ”befintligt skick” utan någon form av garanti avseende informationens riktighet eller fullständighet. Information på denna webbplats utgör inte några garantier avseende några produkter eller tjänster. Under inga omständigheter ansvarar Vegobox för direkt, indirekt eller särskild skada eller annan följdskada (inklusive, men inte begränsat till förlust av data eller annan skada som orsakas av datorvirus eller information på webbplatsen) till följd av användning av information på denna webbplats. Vidare ansvarar inte Vegobox under några omständigheter för direkt, indirekt eller särskild skada eller annan följdskada till följd av användning av information på andra webbplatser som denna webbplats länkar till, vilka inte kontrolleras av Vegobox och som inte täcks av dessa ”Förbehåll och villkor”. Vegobox lämnar inte några garantier angående riktigheten av hypertextlänkar eller information på webbplatser som hypertextlänkar hänför sig till. Eventuell hypertextlänk till någon annan person eller organisation skall inte uppfattas som ett godkännande från Vegobox av en sådan persons eller organisations webbplats, produkter eller tjänster.

Tilläggsval/specifikationer/features

16.3 Vegobox förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande, och utan att ådra sig något ansvar, göra ändringar avseende tillgängligt produktutbud.

Övrigt

17.1 Vi följer Allmänna reklamationnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist.

17.2 För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med Vegobox kundtjänst. Kontaktuppgifter till kundtjänst finner du på Vegobox.com.

17.3 Allergiinformation: Produkterna i Vegobox är enligt den information vi får från leverantörerna veganska. På en del produkter kan det stå att de “kan innehålla spårämnen av ägg eller mjölk” då de kan vara framställda i fabriker som hanterar ägg och mjölk. Vi följer dock rekommendationerna som Vegan Society anger, där orden “kan innehålla spår”/”May contain traces” enbart står som en varning för allergiker.