Vegonytt

Ny analys visar att människans skelett var starkare innan komjölken

En ny forskning utförd av forskare på University of California fann att människor hade starkare skelett innan de började konsumera mejerier. Examensstudenten David Katz och professorn Tim Weaver undersökte 559 skallar och 534 käkben från mer än 24 förindustriella släkten över hela världen för att ta reda på vilken effekt kosten har på vår benstyrka och form.

Trots det gamla vanliga påståendet att mjölk ger starka ben, fann Katz och Weaver att tidiga jägarsamlare hade starkare käkar som de utvecklade från tuggande på växter. Djurbönder hade samtidigt svagare ben på grund av sin kost.

“Åtminstone när det gäller de tidiga bönderna, gjorde inte mjölkkonsumtionen att de fick starkare, större ben” säger Katz.

Forskning som motbevisar mjölkmyten växer, och under 2015 kom en metaanalys fram till att överdriven konsumtion av mejerier leder till en ökad risk för hjärtsjukdomar och njursten.

Källa: Science Daily

Previous Post Next Post

You Might Also Like