Vegonytt

Ny undersökning: Intresset för växtbaserad skolmat ökar

En ny undersökning från Orkla Sverige visar att tre av fyra svenska kommuner, 75 procent, bedömer att intresset bland elever för att äta vegetarisk mat har ökat under de senaste tre åren.

Undersökningen visar även på att många skolor under denna period också har börjat servera ett vegetariskt alternativ varje dag. I 60 procent av kommunerna serveras enbart växtbaserade rätter minst en dag i veckan.

Miljöskäl är den vanligaste anledningen som kommunerna uppger till att de serverar vegetarisk mat i skolan, vilket 86 procent svarar. Många kommuner uppger även hälsoskäl. Flera kommuner nämner också ekonomiska anledningar till att servera mer växtbaserat i skolorna.

Ett sätt att få eleverna att i högre utsträckning välja växtbaserad mat är att utbilda skolkockarna och måltidspersonalen, vilket 85 procent av kommunerna gjort under det senaste året. Vissa skolor jobbar även med så kallad ”nudging”, exempelvis genom att erbjuda det vegetariska alternativet först i serveringsdiskarna.

– Resultaten i undersökningen tyder på att eleverna behöver bli inspirerade att äta mer växtbaserat, och när det erbjuds äter de gärna. Därför är det viktigt att kommunerna visar att växtbaserat är normen – vi kan inte vänta på att eleverna själva ska kräva det, säger Sofie Ek, kommunikationschef på Orkla Sverige.

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like