Vegonytt

Sojakorv är inte längre korv i Frankrike

Minns ni hur för dryga ett år sedan Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling hade röstat igenom ett förslag som ska förhindra vegetabiliska produkter som vegoburgare och sojakorvar att kallas för sojakorvar eller vegoburgare för dryga ett år sedan? Ett enligt många kritiker inget mindre än ett desperat försök att bromsa den allt snabbare utvecklingen mot mer vego.

I EU väntar frågan fortfarande på att beslutas om, men nu har Frankrike tagit saken i egna händer och gått i förväg. De har nu infört en ny lag som förbjuder sojakorv att säljas under benämningen korv.

Eurogroup for Animals ser beslutet i EU och i det i Frankrike som ett sätt för köttbranschen att bromsa utvecklingen mot mer vego, och poängterar att termer som “natural” och ”farm fresh” får användas om animaliska produkter från djur som fötts upp i storskaliga djurfabriker och att det finns en större risk att konsumenten missleds av sådana formuleringar – vilket är ett av argumenten för förbudet – än av vegetabiliska sådana.

Man kan tänka att det inte påverkar oss i större utsträckning, men då de flesta stora vego-varumärken säljer sina produkter i hela Europa och säkert vill kunna fortsätta sälja i Frankrike påverkar detta beslut troligtvis väldigt många märken även om de inte är baserade i Frankrike.

 

Previous Post Next Post

You Might Also Like