Vegonytt

Sveriges första proteinfabrik

Efterfrågan och utbudet för växtbaserade proteiner har vuxit explosionsartat de senaste åren, men hittills har Sveriges möjlighet att producera protein helt inom landets gränser varit begränsad. Med invigningen av proteinfabriken GroPro i Bjuv som bl.a. framställer proteinkoncentrat av lokalt odlade gröna ärtor är detta påväg att ändras.

Sveriges första, helsvenska proteinfabrik står nu klar. Anläggningen har byggts av GroPro på Findus gamla område i Bjuv. Huvudägare är Backahill som också äger Foodhills.

Proteinerna utvinns ur gröna ärtor från Foodhills odlingar i Skåne och södra Halland, men också från andra svenskodlade baljväxter.

-Vi kommer att kunna erbjuda livsmedelsindustrin ett helsvenskt och mycket miljövänligt alternativ till importerad soja och animaliska proteiner, säger företagets vd Bengt Persson.

Proteinerna utvinns med en unik processteknik helt utan kemikalier som bara drar en femtedel av energin i konventionella anläggningar. Det gör anläggningen till den sannolikt mest miljövänliga proteinfabriken i sitt slag.

Previous Post Next Post

You Might Also Like