Vegonytt

Varannan svensk mer intresserad av vego

En av fem svenskar under 30 år är vegetarianer eller veganer och varannan svensk har ett ökat intresse för vegetarisk mat idag jämfört med för bara ett år sedan. Det visar en ny opinionsundersökning från Djurens Rätt.

Att det sveper en vegovåg över Sverige är tydligt, och särskilt tydligt går detta att se bland unga. I åldersgruppen 18-29 år och bland studenter så är idag var femte person vegetarian eller vegan.

Totalt svarade nästan var tionde svensk (9 %) att de är vegetarianer eller veganer. Och andelen personer där intresset för vego har ökat är betydligt större nu än för bara två år sedan – nästan varannan svensk som inte redan idag är vegetarian eller vegan har ökat sitt intresse för att välja vego under de senaste 12 månaderna.

Källa: Djurens Rätt
Bild: Charlie Marchant

Previous Post Next Post

You Might Also Like